VIA BENEDICTINA

800 let od příchodu benediktinů na Broumovsko

Páteční podvečer v Pellyho domech

patecni-podvecer-v-pellyho-domech

Benediktinské dědictví - přínos nebo břímě ?

To je otázka, o které v pátek 22. listopadu v 17:00 v Pellyho domech v Polici nad Metují budou hovořit a s vámi diskutovat pozvaní hosté. Moderovat diskuzi bude Daniela Brůhová

Program večera:

Kdo byli benediktini před 800 lety a kdo jsou dnes, v čem spočívá jejich odkaz Modli se a pracuj?převor P. Sziostrzonek

Co motivovalo benediktiny, že šli právě sem? Co viděli, když přišli a co bylo potom? Co motivovalo krále, že benediktinům broumovsko věnoval? Co bylo dřív – jejich příchod nebo darovací listina? Jak to bylo z pohledu historie.                                                                                                                       D. Foltýn

Vliv benediktinů na to, že je dnes Broumovsko krajinou chráněnou oblastí. Komponovaná krajina. Broumovské nebo polické stěny – a proč? Co z odkazu či v přítomnosti benediktinů chrání CHKO dnes?                                                                                                                                                      H. Heinzlová

Byli benediktini z dnešního pohledu úspěšnými manažery? Jaká to byla vrchnost či vedení firmy?J.Novák

Je i dnes, na začátku 21. století, benediktinský odkaz na Broumovsku a Policku stále hmatatelný, je inspirativní? Budoucnost regionu. Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov.                   J.Školník

Moderovat diskuzi bude Daniela Brůhová. 

více informací zde

KONTAKT

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov 
Klášterní 1, 550 01 Broumov
Tel: +420 491 521 299
Mobil: +420 734 443 165 Mgr. Petr Köppl
+420 731 610 652 Marcela Lilingová
E-mail:

vkcb@broumovsko.cz

partneri