VIA BENEDICTINA

800 let od příchodu benediktinů na Broumovsko

Oficiální zakončení oslav

oficialni-zakonceni-oslav

Otázky, odpovědi a zamyšlení na téma „Benediktinské dědictví – přínos nebo břímě?“  zněly v pátečním podvečeru v Pellyho domech.

„Panelová diskuse“ na předem dané téma není program, který by byl v našem regionu častou nabídkou společnenských a kulturních center. Počet aktivně diskutujících diváků v polických Pellyho domech - bylo jich více než osmdesát - byl proto milým překvapením, které umožnilo otevřít téma benediktinské minulosti a přítomnosti v regionu Policka a Broumovska opravdu z mnoha úhlů, zdaleka nejen z těch mediálně známých.

Hosté v sále se dozvěděli mnohé o faktech benediktinské kolonizace našeho regionu, o vizích, jejichž naplněním je snad možné překonat zátěže z minulosti, o vztahu benediktinů k práci a krajině i o vztahu dnešních lidí k jejich myšlenkám i hmatatelným památkám.

Prolínání názorů kultivovaně řídila moderátorka Českého rozhlasu, paní Daniela Brůhová.

Nositeli různých pohledů na benediktiny byli:  

P. Mgr. Petr Prokop Siostrzonek, OSB, převor břevnovský a broumovský

Mgr. Dušan Foltýn, Centrum medievistických studií AV ČR a UK v Praze

Ing. Josef Novák, ředitel VEBA, a.s.

Ing. Hana Heinzelová, vedoucí Správy CHKO Broumovsko

Jan Školník MBA, ředitel Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov

Z proběhlého večera lze soudit, že benediktini jsou pojmem, který pro náš region znamená více než to, co je patrné na první pohled a jsou zároveň tématem, který lidi v našem kraji spíše spojuje, než rozděluje.Panelová diskuse, která uzavřela celoroční oslavy jubilea příchodu benediktinů na Policko a Broumovsko byla jeho důstojným, zajímavým i příjemným zakončením.

KONTAKT

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov 
Klášterní 1, 550 01 Broumov
Tel: +420 491 521 299
Mobil: +420 734 443 165 Mgr. Petr Köppl
+420 731 610 652 Marcela Lilingová
E-mail:

vkcb@broumovsko.cz

partneri