VIA BENEDICTINA

800 let od příchodu benediktinů na Broumovsko

Klášter Broumovsko

Dějepis kláštera břevnovského a broumovského

dejepis-klastera-brevnovskeho-a-broumovskeho
Dobrá zpráva pro ty, kteří mají rádi Broumov a jeho historii, zajímá je řád benediktinů, břevnovský klášter a jeho historické spojení s broumovským. V Návštěvnickém centru broumovského Kláštera je pro vás nově v prodeji připravena publikace, kronika s názvem Dějepis kláštera břevnovského a broumovského. Autorem původního spisu je benediktin Jeroným Růžička (zemřel 1884). Kronika byla edičně zpřístupněna, opatřena historickým komentářem a obrazovým doprovodem. Tato výpravná publikace vznikla ve spolupráci Města Broumova a Benediktinského arciopatství Břevnov, což potvrzuje tradici historického spojení těchto lokalit. Přijďte se na knihu podívat a nahlédněte do ní u kávy. Je to krásné čtení pro vás a milý dárek pro vaše blízké či přátele. Kniha stojí 300 korun a je volně v prodeji ve vybrané distribuční síti.
Pokračování

Konference skončila

konference-skonciloa

Komentovanou prohlídkou kostelů broumovské skupiny skončila ve čtvrtek 3. října mezinárodní odborná konference Via Benedictina, uspořádaná u příležitosti 800. výročí příchodu benediktinů na Policko a Broumovsko.

Dvoudenní konferenci pořádalo Opatství sv. Václava v Broumově ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska – Vzdělávacím a kulturním centrem klášter Broumov. Odbornou garanci nad programem převzalo Centrum medievistických studií AV ČR a UK Filozofický ústav AV ČR Praha, v. v. i. a Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Téměř dvě desítky příspěvků byly rozděleny do tří programových bloků, které obsahovaly referáty věnované širšímu historickému, historicko-geografickému a umělecko-historickému kontextu vývoje území spravovaného v minulosti broumovskými benediktiny a příspěvky zabývající se různými aspekty historického a umělecko-historického vývoje Broumovského a Polického kláštera. Pro volný čas účastníků konference, kterých bylo po oba dny téměř sedmdesát, byl připraven bohatý doprovodný program. Prohlídky kláštera doplnil 2. října večerní koncert. Zazněla premiéra osmivěté suity Petra Kořínka Brána času, věnovaná Broumovsku a benediktinské tradici. Skladbu provedlo Pražské jazzové sexteto, zpívala Marta Marinová, alt a Karel Zochr,bas. Večerem posluchače provázela legenda mluveného slova, herec Alfréd Strejček. Večer byl zakončen návštěvou výstavy v Muzeu Broumovska a vyhodnocením umělecké soutěže. Středa 3. října začala slavnostní mší, kterou sloužil převor. P. P. Siostrzonek. Po dopoledním pracovním bloku vyjeli účastníci konference do terénu a společně se zúčastnili komentovaných prohlídek kostelů v Šonově, Otovicích a Božanově.

Konference se setkala s velmi dobrým ohlasem referentů i posluchačů. Pořadatel bude na zkušenosti, které získal navazovat v okamžiku, kdy budou v roce 2015 životem naplňovány nové prostory získané připravovanou  rekonstrukcí části kláštera a klášterní zahrady.

 

Pokračování

Brána času, slavnostní koncert 2. října

brana-casu-slavnostni-koncert

Ve středu 2. října zazní v klášterním kostele sv. Vojtěcha v Klášteře Broumov ve světové premiéře suita "Brána času", komponovaná u příležitosti 800. výročí příchodu benediktinů na Broumovsko a Policko. Program koncertu zde

Autor suity, Petr Kořínek, navštívil Broumovsko v loňském roce jako host festivalu Za poklady Broumovska. Poté se sem ještě dvakrát vrátil jako účinkující v hudebním programu ArtCafé, který nabízí ve svém programu Vzdělávací a kulturní centrum Broumov. Zde také vznikla myšlenka proměnit vjemy a inspirace získané ze setkávání s místním geniem loci v tóny a text skladby, která bude věnována výrazné stopě benediktinů otištěné v minulosti i současnosti života krajiny i jejích obyvatel. Rok 2013 je rokem 800. výročí jejich příchodu na Broumovsko a Policko, k oslavám byl koncipován celoroční program a světová premiéra skladby „Brána času“ bude jedním z jeho vrcholů.

K provedení skladby autor přizval své kolegy z Pražského jazzového sexteta, zpěvem je doprovodí členové proslulých Linha Singers – Marta Marinová, alt a Karel Zochr, bas. Doprovodného slova se ujal Alfréd Strejček.

Vstupné na koncert je 120 korun, začátek ve 20:00. Vstupenky si můžete rezervovat na čísle 731 610 652 nebo na mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Koncert je součástí Mezinárodní veděcké konference, která se ve dnech 2. a 3. října v Broumově koná. Pořadateli konference jsou Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově a Agentura pro rozvoj Broumovska - Vzdělávací a kulturní centrum Broumov.

Pokračování

Aktuálně z oslav 800. výročí příchodu benediktinů na Broumovsko a Policko

aktualne-oslavy-800-19092013

„Osm století, jedna krajina“, tak se jmenovala umělecká soutěž probíhající v rámci oslav 800 let příchodu benediktinů na Broumovsko a do níž bylo možné posílat příspěvky do 15. 9. 2013. „Sešla se celá řada zajímavých uměleckých děl, nejen obrazy a koláže, ale také fotografie, básně nebo povídky. Všem přispěvatelům bychom chtěli poděkovat“, říká Marcela Lilingová ze Vzdělávacího a kulturního centra Broumov.

Shromážděná díla shlédnou nejdříve účastníci mezinárodní vědecké konference, kteří také hlasováním zvolí vítěze a další oceněné. Později pak budou díla přesunuta do kláštera, kde je uvidí návštěvníci z řad široké veřejnosti v rámci prohlídkového okruhu. Výsledky a zaslaná díla budou zveřejněna zde na webových stránkách 5. října.

V rámci oslav příchodu benediktinů na Broumovsko se koná také Mezinárodní vědecká konference VIA BENEDICTINA , která se uskuteční v Broumově 2. a 3. října za odborné spolupráce Centra medievistických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze a Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec králové. Konferenci, čítající 3 přednáškové bloky, mohou navštívit i zájemci z řad široké veřejnosti. Konferenční poplatek je 300,-, při účasti jen na jednom přednáškovém bloku 100,-, je však nutné se k účasti přihlásit na e-mailu marcela.lilingová@broumovsko.cz.

Ke konferenci je připravený také doprovodný program. 2. října od 20.00 proběhne v klášterním kostele sv. Vojtěcha v Broumově světová premiéra suity skladatele Petra Kořínka, jehož znají návštěvníci festivalu Za poklady Broumovska nebo ArtCafé. Slavnostní koncert je přístupný všem milovníkům hudby, vstupné 120,-. 3. října od 8.00 se pak koná slavnostní mše v kostele sv. Vojtěcha, kterou bude sloužit pan převor Prokop Siostrzonek, tato mše je otevřena pro věřící i laické návštěvníky.          

Pokračování

Historie Plus

historie-plus

14. září v přadu Českého rozhlasu Plus "Historie Plusí" hovořil Jan Školník s redaktorem Českého rozhlasu Ivanem Šternem o Klášteře Broumov, o jeho historii, historii benediktinů a jejich odkazu, ale také o tom, jak žije broumovský klášter dnes a jaké cíle má před sebou Vzdělávací a kulturní centrum Broumov. Celý pořad si můžete poslechnout zde: Benediktinský klášter v Broumově v Historii Plus

Pokračování

Letokruhy II. a III.

letokruhy-ii-iii

V sobotu 14 září vysílal Český rozhlas Hradec Králové v rámci svého cyklu Letokruhy kraje druhý díl pořadu věnovaný benediktinům. Tentokrát se natáčelo v Muzeu Broumovska a klášterním kostele sv. Vojtěcha. Dílem provázeli Karel Franze, ředitel Muzea a Tomáš Weisar, průvodce Klášterem. Třetí díl cyklu byl odvysílán v sobotu 21. září, redaktorku Evu Zálešákovou s gotickými prvky v kostele sv Vojtěcha a klášteře seznámil Ing. Jiří Slavík, archeolog Národního památkového ústavu

Pokračování

Letokruhy

letokruhy

V sobotu 7. září vysílal Český rozhlas Hradec Králové v rámci svého cyklu Letokruhy kraje první ze tří dílů věnovaných benediktinům, 800. výročí jejich příchodu na Broumovsko a Policko, tomu, jak benediktini žili dříve a nyní a také tomu, jaký je jejich odkaz dnešní době. S převorem P. Sziostronkem hovořila redaktorka ČRO HK Eva Zálešáková. Pokud si chcete záznam pořadu poslechnout, klikněte na odkaz P. P. Sziostrzonek o benediktinech dříve a nyní.

Na stejném místě najdete v brzké době i záznam druhého dílu, natočený v Muzeu Broumovska s jeho ředitelem Karlem Frazem. Pořad byl vysílán v sobotu 14.

Třetí díl pořadu bude vysílán 21. září a je věnován právě probíhajícímu bádání nad gotickými prvky kostela sv. Vojtěcha v broumovském klášteře. Jeho aktérem je Ing. Jan Slavík z Národního památkového ústavu. 

Pokračování

Vyvraždění Slavníkovců a sv. Vojtěch v pořadu Historie.cs

historie-cs

Jaké byly počátky české státnosti a jak se formovala centrální knížecí moc? Jaká byla tehdy role  svatého Vojtěcha?  O tom všem hovořili pánové v pořadu ČT 24 Historie.cs. Pokud máte chuť se o tom něco dozvědět, podívejte se.

Historie.cs

Pokračování

Soutěž pokračuje

soutez-pokracuje

Vaše tvorba nás zajímá!

Inspiroval vás při návštěvě Broumovska jeho genius loci?  Oslovila vás stopa benediktinů, která je zde patrná na každém kroku? Nebo naopak, přivážíte si z dovolené setkání s historií benediktinů či jejich současným životem? Fotili jste, malovali, psali si poznámky či básně? 

Podělte se s námi o svá díla.

 

Pokračování

Strana 2 z 4

KONTAKT

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov 
Klášterní 1, 550 01 Broumov
Tel: +420 491 521 299
Mobil: +420 734 443 165 Mgr. Petr Köppl
+420 731 610 652 Marcela Lilingová
E-mail:

vkcb@broumovsko.cz

partneri