VIA BENEDICTINA

800 let od příchodu benediktinů na Broumovsko

Program

Program konference

PROGRAM KONFERENCE - VIA BENEDICTINA, BROUMOV 2013

2. října                                                                             

10:30 – 11:00              prezence                         

11:00 – 14:00              1. přednáškový blok

14:00 – 15:30              oběd                                  

15:30 – 20:00              2. přednáškový blok

20:00 – koncert a volný program

3. října

08:00 – 08:45              Slavnostní mše v kostele sv. Vojtěcha, Klášter Broumov

09:00 – 12:00              3. přednáškový blok

12:00 – 13:30              oběd

14:00 – 17:00              komentovaná prohlídka kostelů v Šonově a Otovicích

Pokračování

KONTAKT

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov 
Klášterní 1, 550 01 Broumov
Tel: +420 491 521 299
Mobil: +420 734 443 165 Mgr. Petr Köppl
+420 731 610 652 Marcela Lilingová
E-mail:

vkcb@broumovsko.cz

partneri