VIA BENEDICTINA

800 let od příchodu benediktinů na Broumovsko

Pro školy

Vážení učitelé, milí žáci,

vydejte se na benediktinskou cestu! Budete překvapeni, kde všude u nás a v celé Evropě naleznete stopy benediktinů.

Začít putování můžete právě na výstavě Via Benedictina. To, zda jste na výstavě nalezli to nejzajímavější, se dozvíte po vyplnění našich pracovních listů. Ty nejmenší provede bratr Jeroným benediktinskými letopisy.  Starší žáci si mohou vyzkoušet, jaký měli postřeh při prohlídce výstavy Via Benedictina. Ti nejstarší se mohou pokusit vyluštit křížovku, jejíž tajenka prozradí jméno významného benediktinského historika.

1 m 2 m 3 m

                      pro nejmenší                                                                    pro starší žáky (2. stupeň ZŠ)                                                                    pro středoškoláky

KONTAKT

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov 
Klášterní 1, 550 01 Broumov
Tel: +420 491 521 299
Mobil: +420 734 443 165 Mgr. Petr Köppl
+420 731 610 652 Marcela Lilingová
E-mail:

vkcb@broumovsko.cz

partneri