VIA BENEDICTINA

800 let od příchodu benediktinů na Broumovsko

Nacházíte se zde Proč nás navštívit

Via Benedictina

Mezinárodní fotografická soutěž pro každého

Fotograficka soutez2 2Mezinárodní fotografická soutěž se koná v rámci projektu Via Benedictina: benediktinské dědictví ve střední Evropě, který je financován Visegrádským fondem. Tématem soutěže jsou historické benediktinské kláštery v České republice, Polsku, Slovensku a Maďarsku, ty, které nadále plní svou funkci, stejně jako ty, ve kterých jsou uchovány stopy po působení benediktinů (seznam lokalit je uveden níže)

Soutěž je otevřena všem fotografům, profesionálů i amatérům bez ohledu na věk a bydliště a probíhá od 20. května do 15. srpna 2014.

Cílen soutěže je vybrat fotografie pro výstavu fotografií, která bude prezentována v různých zemích střední Evropy. Výstava ukáže vybrané historické benediktinské kláštery a bude brát v úvahu neobvyklé zajímavé záběry s vysokou uměleckou hodnotou, která bude také upozorňovat na historické, krajinné a přírodní hodnoty místa.

Při výběru prvních třech míst bude rozhodující umělecká hodnota, zatímco zbývající exponáty budou vybrány na základě dvou kritérií – volba bude provedena jak z hlediska umělecké hodnoty tak vzhledem k výběru lokality (tak, že různé kláštery budou prezentovány ve všech čtyřech Visegrádských zemích). 

Seznam lokalit, které se mohou objevit na fotografiích: Česká republika: Praha-Břevnov Praha-Emauzy Praha-Bílá Hora Rajhrad Broumov Kladruby Police nad Metují Praha-Sv. Gabriel Praha-Sv. Jiří Sázava Svatý Jan pod Skalou Teplice Třebíč

Poland: Lubiń Mogilno Płock Sieciechów Święty Krzyż Tyniec

Slovakia: Hronsky Benadik Bzowik Rimavske Janovce

Hungary: Pannonhalma Tihany Bakonybél

Podrobná pravidla soutěže si vyžádejte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pokračování

Projekt Via Benedictina pokračuje

projekt-via-benedictina-pokracuje

Cestou benediktinů putujeme i v roce 2014, tentokrát ale mezinárodně

V uplynulých dnech se v přednáškovém sále Kreslírna v broumovském klášteře odehrálo mezinárodní setkání projektu Via Benedictina – benediktinské dědictví ve Střední Evropě. Účelem tohoto setkání bylo představení benediktinské historie a současnosti v jednotlivých zemích a prezentace vznikajících webových stránek k tomuto projektu.

 „Cílem projektu Via Benediktina neboli Cesta benediktinů je zviditelnění míst spjatých s benediktiny a jejich historií a snaha ukázat, že jsou atraktivními turistickými lokalitami, které mají i dnešní době co nabídnout. V Broumově se tak poprvé sešli historici a zástupci benediktinských objektů z Polska, Maďarska, Slovenka a České republiky a mezi nimi nechybělo několik mnichů z fungujících benediktinských klášterů“, řekla Dana Černotová z Agentury pro rozvoj Broumovska.

 

Pokračování

Otevři zahradu rajskou

viewer12Otevři zahradu rajskou.

Benediktini v srdci Evropy 800–1300 / Národní galerie v Praze: Valdštejnská jízdárna a Galerie Klementinum / Praha  7. 11. 2014 – 15. 3. 2015. 

http://www.vystava-benediktini.cz/cz/main-page

Pokračování

Oficiální zakončení oslav

oficialni-zakonceni-oslav

Otázky, odpovědi a zamyšlení na téma „Benediktinské dědictví – přínos nebo břímě?“  zněly v pátečním podvečeru v Pellyho domech.

„Panelová diskuse“ na předem dané téma není program, který by byl v našem regionu častou nabídkou společnenských a kulturních center. Počet aktivně diskutujících diváků v polických Pellyho domech - bylo jich více než osmdesát - byl proto milým překvapením, které umožnilo otevřít téma benediktinské minulosti a přítomnosti v regionu Policka a Broumovska opravdu z mnoha úhlů, zdaleka nejen z těch mediálně známých.

Pokračování

Páteční podvečer v Pellyho domech

patecni-podvecer-v-pellyho-domech

Benediktinské dědictví - přínos nebo břímě ?

To je otázka, o které v pátek 22. listopadu v 17:00 v Pellyho domech v Polici nad Metují budou hovořit a s vámi diskutovat pozvaní hosté. Moderovat diskuzi bude Daniela Brůhová

Program večera:

Kdo byli benediktini před 800 lety a kdo jsou dnes, v čem spočívá jejich odkaz Modli se a pracuj?převor P. Sziostrzonek

Co motivovalo benediktiny, že šli právě sem? Co viděli, když přišli a co bylo potom? Co motivovalo krále, že benediktinům broumovsko věnoval? Co bylo dřív – jejich příchod nebo darovací listina? Jak to bylo z pohledu historie.                                                                                                                       D. Foltýn

Vliv benediktinů na to, že je dnes Broumovsko krajinou chráněnou oblastí. Komponovaná krajina. Broumovské nebo polické stěny – a proč? Co z odkazu či v přítomnosti benediktinů chrání CHKO dnes?                                                                                                                                                      H. Heinzlová

Byli benediktini z dnešního pohledu úspěšnými manažery? Jaká to byla vrchnost či vedení firmy?J.Novák

Je i dnes, na začátku 21. století, benediktinský odkaz na Broumovsku a Policku stále hmatatelný, je inspirativní? Budoucnost regionu. Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov.                   J.Školník

Moderovat diskuzi bude Daniela Brůhová. 

více informací zde

Pokračování

Strana 1 z 7

KONTAKT

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov 
Klášterní 1, 550 01 Broumov
Tel: +420 491 521 299
Mobil: +420 734 443 165 Mgr. Petr Köppl
+420 731 610 652 Marcela Lilingová
E-mail:

vkcb@broumovsko.cz

partneri