VIA BENEDICTINA

800 let od příchodu benediktinů na Broumovsko

Zahrada

Prohlášení k projektu

Společné prohlášení k projektu zpřístupnění klášterní zahrady veřejnosti

V červenci 2006 se Agentura pro rozvoj Broumovska o.s. (dále jen APRB) dohodla s Benediktinským opatstvím sv. Václava (dále jen Opatství) ústy pana vikáře Josefa Norberta Zemana a pana Jana Školníka na záměru společně zpřístupnit prostory Klášterní zahrady v Broumově veřejnosti.

Pokračování

Projekt ZAHRADA*

projekt-zahrada

Na jaře 2006 vznikla možnost prohloubit spolupráci mezi Agenturou pro rozvoj Broumovska (dále jen APRB) a správci kláštera. Přemysl Sochor nabídl APRB k využívání domek v prostorách klášterní zahrady.

Pokračování

Objekty na zahradě

objekty-na-zahrad

Miroslav Otte

Tak zvaná Kněžská brána (Pffafertor)

- nejstarší stavba na klášterní zahradě je brána postavená z pískovcových kvádrů v roce 1696. Průjezd branou je valeně zaklenut, venkovní i vnitřní mělce vystupující portál je zaklenut plným obloukem, vrcholícím klenákem. Vnější portál vyplňují červeně natřená dřevěná vrata s velkým zámkem z poloviny 19. století. Na vnější straně je na klenáku opatský znak a datum výstavby, na vnitřní straně je znak konventu v raně barokní kartuši, na níž je nasazena knížecí korunka, a nápis MONASTERIVM S. VENCESLAI IN BRAVNAW (Klášter sv. Václava v Broumově). Všechny tři volné strany jsou orámovány lisenovým rámcem. Stanová střecha je pokryta pálenou krytinou, která byla v poslední době obnovena. Na vrcholu bývala plechová korouhvička. Kamenný povrch brány byl někdy na konci 19. století znehodnocen hrubou vrhanou omítkou.

Pokračování

Historie zahrady

historie-zahrady

Miroslav Otte

Ve středověkém broumovském klášteře - klášterní pevnosti přestavěné v polovině 14. století ze staršího hradu - sloužilo jako zahrada malé prostranství před klášterním kostelem, v podstatě hradební příkop oddělený od města hradební zdí se střílnami. Na kresbě z konce 17. století to je obdélníkový prostor, jehož větší část byla upravena jako francouzská zahrada s pravidelně uspořádanými květinovými záhony, tvořícími raně barokní ornamenty, doplněnými nízkými tvarovanými dřevinami.

Pokračování

KONTAKT

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov 
Klášterní 1, 550 01 Broumov
Tel: +420 491 521 299
Mobil: +420 734 443 165 Mgr. Petr Köppl
+420 731 610 652 Marcela Lilingová
E-mail:

vkcb@broumovsko.cz

partneri