VIA BENEDICTINA

800 let od příchodu benediktinů na Broumovsko

Projekt ZAHRADA*

projekt-zahrada

Na jaře 2006 vznikla možnost prohloubit spolupráci mezi Agenturou pro rozvoj Broumovska (dále jen APRB) a správci kláštera. Přemysl Sochor nabídl APRB k využívání domek v prostorách klášterní zahrady.

Agentura pro rozvoj Broumovska je občanské sdružení, které svou činností usiluje o rozvoj Broumovska především v oblastech cestovního ruchu, kultury a sportu. Ve svých dokumentech má APRB zakotveny hodnoty, kterými se při aktivitách na Broumovsku řídí. Pozitivní přístup, nadhled, dlouhodobý horizont, svoboda, osobní odpovědnost, pokora, otevřenost. Jsme přesvědčeni, že mnoho řešení se nachází v nás samých. Když tedy chceme měnit a rozvíjet Broumovsko, musíme být nároční i k sobě. Tato náročnost se projevila v protinabídce. Rádi budeme využívat domek v zahradě, dovolte nám však převzít na sebe odpovědnost za zahradu celou a dovolte ji prosím otevřít pro veřejnost.

Proto nabídka byla nejen přijata, ale přivítána a zároveň i významně podpořena. Od 1. července 2006 uzavřela Agentura pro rozvoj Broumovska s vlastníkem klášterní zahrady, Benediktinským opatstvím sv. Václava, smlouvu o pronájmu klášterní zahrady v Broumově. Smlouvu iniciovali: za opatství pánové Norbert Josef Zeman O. Praem. a Přemysl Sochor a za Agenturu pro rozvoj Broumovska pan Jan Školník. Z břevnovského kláštera na žádost broumovského pana vikáře smlouvu potvrdil administrátor opatství P. Prokop Siostrzonek OSB - převor břevnovský.

Současně bylo formulováno „Společné prohlášení k projektu zpřístupnění klášterní zahrady veřejnosti“ jejíž znění naleznete na dalších stránkách.

KONTAKT

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov 
Klášterní 1, 550 01 Broumov
Tel: +420 491 521 299
Mobil: +420 734 443 165 Mgr. Petr Köppl
+420 731 610 652 Marcela Lilingová
E-mail:

vkcb@broumovsko.cz

partneri