VIA BENEDICTINA

800 let od příchodu benediktinů na Broumovsko

Prohlášení k projektu

Společné prohlášení k projektu zpřístupnění klášterní zahrady veřejnosti

V červenci 2006 se Agentura pro rozvoj Broumovska o.s. (dále jen APRB) dohodla s Benediktinským opatstvím sv. Václava (dále jen Opatství) ústy pana vikáře Josefa Norberta Zemana a pana Jana Školníka na záměru společně zpřístupnit prostory Klášterní zahrady v Broumově veřejnosti.

Klášterní zahrada je unikátní prostor s vlastní neopakovatelnou atmosférou. Prostor, který zavazuje. Výjimečnost takového místa může vyniknout naplnojen pokud bude živý a >o to oběma subjektům jde. Klášterní zahrada i klášter samotný jsou jedním objektem. Aktivity v žádné jeho části nebudou narušovat celistvost tohoto místa a jeho odkaz.

Obě strany si uvědomují náročnost takového záměru a deklarují dopředu maximální vstřícnost v budoucích jednáních vedoucích k jeho realizaci. Společně se budou zasazovat o přesvědčování všech potencionálních partnerů, představitelů státní správy i samosprávy a dalších, kteří budou moci projekt podpořit. Oběma stranám je známo, že některé podobné iniciativy se v minulosti minuly účinkem, a proto je současná dohoda o to větším závazkem pro všechny zúčastněné. Opatství vítá iniciativu APRB a chápe jí jako naplnění vlastní snahy prostory zpřístupnit v minulosti. Opatství si uvědomuje, že jeho materiální a lidské kapacity v souvislosti s ohromným majetkem, který má ve správě a za který odpovídá, jsou omezené a proto je APRB subjektem, který může část tohoto břímě převzít a starat se o svěřený prostor plně v souladu se záměry Opatství.

APRB deklaruje, že na realizaci tohoto záměru bude podněcovat podporu a spolupráci dalších subjektů, které budou souznít s tímto prohlášením. Všechny takovéto subjekty budou vítány a respektovány. Otevřenost a přívětivost je strategie, která má získávat podporu pro realizaci oživení. Hlavním programovým záměrem projektuje tedy zpřístupnění zahrady široké veřejnosti, tedy vdechnutí života důstojným prostorám.

ZAHRADA* barokní

Zachování barokní architektury zahrady a objektů v ní. Expozice pod širým nebem ve spojení budovou kláštera.

ZAHRADA* francouzská

Část zahrady rekonstruovat vduchu francouzských zahrad.

ZAHRADA* anglická

Horní část zahrady jako anglický park.

ZAHRADA* odpočinková

Zastavení s lavičkami. Travnaté plochy pro spočinutí s pohledem k nebi.

ZAHRADA* naučná

Botanické, dendrologické, architektonické informace k dispozici pro možnost poznávání.

ZAHRADA* kulturní

Malý letní amfiteátr pro Zahradu hudební, filmovou, divadelní nebo taneční. Koncerty pod otevřeným nebem na schodech či najiných magických místech. Výstavy výtvarnické, fotografické či sochařské.

ZAHRADA* přátelská

Prezentující pozitivní vztah nejen k přírodě, ale obecně ke svému okolí. Solárnítechnologie prozahradnískleník.

ZAHRADA* sportovní

Petanque - plácek v horní části zahrady s lavičkami pro fair-play i zápolení. Kuželky.

ZAHRADA* na hraní

Dětské hřiště s lavičkami pro maminky.

ZAHRADA* inspirativní

Klubová kavárna s internetem, inspirativním prostředím pro skvělé nápady.

ZAHRADA* osvěžující

Letní posezenívzahradě.

A co víc. ZAHRADA* může v budoucnosti být:

ZAHRADA* úžasná, magická, pokušení, duše (k zamyšleni"), země (Dny země vzahradě),gurmánská (restaurace).

ZAHRADA* může být vším, co si člověk v této souvislosti dovede představit a co bude umožněno v těchto chráněných prostorách. Naší radostí bude, pokud přispěje ke kladnému vztahu lidí k městu a kraji ve kterém žijeme. Ať si tedy program postavený na kvalitě získává stále více příznivců a návštěvníků, ať se prostor rozezní kroky a obohatí myšlenkami lidí, kteří do zahrady zavítají. Ať je ZAHRADA* místem, kam se budou lidé a především děti rádi vracet a prožívat v jejích prostorách vše hezké, co život může přinášet.

To vše může ZAHRADA* být. Jsme přesvědčeni, že zahrada bude místem setkávání ať již přímo nebo v přeneseném slova smyslu. Věříme, že bude spojovat a podněcovat spolupráci na rozvoji našeho krásného domova - Broumovska.

Originální podpisy na prohlášení.

 


 

Již dnes víme, že ne vše může být realizováno. ZAHRADA* je národní kulturní památkou. Veškeré záměry budou realizovány pod dohledem příslušných odborníků.

O spolupráci byli požádáni další odborníci. Pan Ondřej Turek, zahradní architekt a architekt Aleš Lapka se spoluprací souhlasili. Tito pánové budou hlavní silou při zpracovávání projektu obnovy a rekonstrukce a výstavby nové ZAHRADY*,tedy takové, jakou ji chceme s úctou k historii mít. Cílem dokončení veškeré projektové dokumentace v průběhu roku 2008 a současně zahájení postupných kroků k realizaci cíle projektu.

Po krátkém výběrovém řízení bylo vybráno logo, které můžete vidět na těchto stránkách. Jeho návrh a grafický koncept byl zpracován Martinem Strnadem z designového studia Heyduk, Musil a Strnad. Věříme, že jak už je u APRB zvykem, oceníte důraz na vysokou kvalitu grafických materiálů. Kvalitní grafická prezentace byla koneckonců vždy naším cílem. To byl důvod iniciovat výběrové řízení na logo regionu, které vyhrál dnes již náš přítel Jan Flieger - Biograph Creative Shop. Jemu vděčíme za mnoho krásných propagačních materiálů o Broumovsku a vzhled většiny našich webových stránek.

Jsme hrdí na to, že se hudebním partnerem ZAHRADY* stalo Stamicovo kvarteto, jedno z předních českých smyčcových kvartet. Právě Stamicovo kvarteto otevře kulturní program ZAHRADY* v den jejího otevření.

Velmi si vážíme toho, že téma ZAHRADA* oslovilo tolik milých lidí, kteří nabídli svou pomocnou ruku. Představitelé a zastupitelé města Broumov, lidé zabývající se životním prostředím, památkami, prací s dětmi, místní podnikatelé. Nelze vyjmenovat všechny. Budeme se snažit je představit v pravidelných zprávách ze ZAHRADY*.

Na závěr nám dovolte, abychom ještě představili jiný projekt APRB. Jde o regionální zpravodajský server www.nase.broumovsko.cz. Tam totiž naleznete nejen podrobné informace o ZAHRADĚ*, ale i mnoho dalších kvalitních zpráv. Informace o tom, co se bude dít i co se stalo a mnoho dalšího. V sekci Historie spolupracujeme s panem Karlem Franzem z Muzea Broumovska, s rubrikou Osobnosti nám pomohl pan Zdeněk Streubel a pan Jindřich Horkel, do sekce Příroda přispívá velký patriot pan Jiří Kopecký, Knihovnu doplňuje - jak jinak - Jan Meier, graficky řídí Jan Flieger. Přispěvatelem se může stát každý, kdo se může ztotožnit s posláním serveru, na které naleznete odkaz na úvodní stránce.

Budeme rádi, když nám budete fandit a radovat se spolu s námi. Za Agenturu pro rozvoj Broumovska a její spolupracovníky a podporovatele

Jan Školník

KONTAKT

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov 
Klášterní 1, 550 01 Broumov
Tel: +420 491 521 299
Mobil: +420 734 443 165 Mgr. Petr Köppl
+420 731 610 652 Marcela Lilingová
E-mail:

vkcb@broumovsko.cz

partneri