VIA BENEDICTINA

800 let od příchodu benediktinů na Broumovsko

Nacházíte se zde Zajímavosti Kostely na Broumovsku Kostel Povýšení sv. Kříže, Horní Adršpach

Kostel Povýšení sv. Kříže, Horní Adršpach

Klasicistní kostel Povýšení svatého kříže byl postaven v letech 1827–31. Nahradil dřevěný kostel z roku 1688, který původně stával na hřbitově. Od roku 1855 byl kostelem farním. Jedná se o jednoduchou jednolodní stavbu s trojboce uzavřeným presbytářem, sakristií na severní straně a věží nad západním průčelím. Vybavení je většinou z doby výstavby kostela, z původního dřeveného kostela byl přenesen hodnotný reliéf sv. Anny z poloviny 18. století.
Hlavní oltář zdobí obraz Povýšení svatého Kříže, akademická malba z 2. poloviny 19. století. Dřevěné barokní sochy sv. Petra a Pavla po stranách hlavního oltáře pocházejí z bývalého hřbitovního kostela. Prostou stropní výzdobu kostela, znázorňující hvězdné nebe, doplňuje čtrnáct výjevů křížové cesty a obraz z roku 1859 nazvaný Čtrnáct svatých pomocníků. Jeho autorem je Augustin Kracyk. Kostel zdobí výtvarně prostá jeskyňka se svatou Pannou Marií Lurdskou a kazatelna, na jejímž opěradle je umístěn reliéf Krista rozsévače. Dnes již nefunkční, prosté třídílné varhany zhotovil kolem roku 1910 broumovský varhanář Paul Noske, který se podílel na úpravě varhan v barokním kostele sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují nebo farním kostele sv. Petra a Pavla v Broumově.

KONTAKT

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov 
Klášterní 1, 550 01 Broumov
Tel: +420 491 521 299
Mobil: +420 734 443 165 Mgr. Petr Köppl
+420 731 610 652 Marcela Lilingová
E-mail:

vkcb@broumovsko.cz

partneri